Close

Dịch vụ đánh bóng chà sàn

Dịch vụ đánh bóng sàn gạch men, phủ bóng sàn gạch tàu hiệu quả chuyên nghiệp

Tư vấn nhiệt tình

Chúng tôi tư vấn các giải pháp đánh bóng chà sàn dựa trên các loại đá, gạch mà khách hàng sử dụng

Dùng hóa chất tốt

Chúng tôi sử dụng hóa chất tốt để giúp sàn bóng loáng mà vẫn đảm bảo sức khỏe cho người dùng

Đội ngủ chuyên nghiệp

Đội ngũ chuyên viên có kỹ năng xử lý mọi tình huống

Dịch vụ đánh bóng chà sàn

Sự khác nhau giữa gạch men (gạch ceramic) và gạch granite:

Gạch men: có thành phần xương được sản xuất chủ yếu từ 70% là đất sét và 30% là bột đá, độ hút nước cao hơn gạch granite.

Gạch granite: có thành phần xương ngược lại, khoảng 70% là nguyên liệu bột đá và 30% là nguyên liệu đất. Gạch granite có độ hút nước thấp hơn gạch men.

Liên hệ: 0974 166 789

Dịch vụ đánh bóng chà sàn

Công tác chuẩn bị đánh bóng chà sàn kỷ lưỡng và chuyên nghiệp với đội ngủ chuyên viên có kỹ năng xử lý mọi tình huống

Liên hệ: 0974 166 789

Dịch vụ đánh bóng chà sàn

Tư vấn phương pháp cần thiết để bảo dưỡng sau khi Đánh bóng sàn gạch men

Liên hệ: 0974 166 789